تاريخ : شنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۲ | 14:43 | نویسنده : علی دهقانان زواره

افراد ثبت نام شده در انتخابات شورای شهر زواره تا ساعت10صبح روز شنبه31 فروردین

1-عباسعلی سمائی

2-عباس ترکیان

3-مصطفی صادقی

4-یوسف شواخی

5-حسین فخاری

6-احمد ابراهیمی

7-محمد حسین لباف قاسمی