آخرین خبر از انتخابات شورای شهر
|

افراد ثبت نام شده در انتخابات شورای شهر زواره تا ساعت10صبح روز شنبه31 فروردین

1-عباسعلی سمائی

2-عباس ترکیان

3-مصطفی صادقی

4-یوسف شواخی

5-حسین فخاری

6-احمد ابراهیمی

7-محمد حسین لباف قاسمی


نویسنده : علی دهقانان زواره
تاریخ : شنبه 31 فروردین1392
زمان : 14:43
:: اطلاعیه
:: اطلاعیه
:: تاکید خواجه سعیدی فرماندار شهرستان اردستانبر حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس
:: مراسم پرفیض دعای ابوحمزه ثمالی
:: ثبت نام کانون فرهنگی آموزش
:: پیام تشکر
:: اطلاعیه درگذشت
:: دعای روز 26 ماه مبارک رمضان
:: مسیرهای راهپیمایی روز قدس در شهرستان اردستان اعلام شد
:: اطلاعیه جلسات
:: اطلاعیه ها
:: بازدید منجمان از منطقه حفاظت شده کهیاز
:: اطلاعیه
:: گزارش فعالیتهای انجام شده توسط هیئت مدیره دشت انقلاب زواره
:: دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان